תכונות חומר

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • חזק
 • קל (משקל)
 • עבה
 • חלש
 • דק
 • כבד
 • רטוב
 • רך
 • יבש
 • קשה (חומר)
עַרַבִּי
 • תְ׳קִיל
 • קַאסִי
 • צְ׳עִיף
 • דַקִיק
 • מַבְּלוּל/ רִטֵבּ
 • נַאשֵף
 • טַרִי
 • חַ׳פִיף
 • תְחִ׳ין
 • קַוֵי