מש זאכר » ⌚ זמן » תיאורי זמן

תיאורי זמן

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • מחרתיים
 • שלשום
 • שבוע הבא
 • שבוע שעבר
 • אתמול
 • עכשיו
 • אחר כך
 • מחר
עַרַבִּי
 • הַלַ֘א
 • בַּעְדֵין
 • אִלְאֻסְבּוע אִלִ֘י פַאת
 • אִלְאֻסְבּוע (א)לְגַ'אי
 • אֵמְבַּארֵח
 • אַוַ֘ל אֵמְבַּארֵח
 • בֻּכְְּרַא
 • בַּעְד בֻּכְְּרַא