תיאורים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • גדול
 • טוב
 • רע
 • קצר
 • עקום
 • ישר
 • יפה
 • ארוך
 • קטן
 • מכוער
עַרַבִּי
 • קַצִיר
 • טַוִיל
 • בִּשֵע
 • עַאטֵל
 • מְלִיח
 • צְעִ׳יר
 • אַעְוַג׳
 • חִלוּ/ גַ׳מִיל
 • כְּבִּיר
 • דֻעְ׳רִי