מש זאכר » 🙎 מילות תפקוד » תואר הפועל

תואר הפועל

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • פחות
 • ככה
 • תמיד
 • יותר
 • אולי
 • אף פעם
 • שם
 • בחוץ
 • בפנים
 • כאן
 • בדיוק
עַרַבִּי
 • הֵיכּ
 • בִּ(אל)זַ֘בְּט
 • מֻמְכֵּן
 • גֻוַ֘א
 • אַקַל֘
 • דַאיְמַן
 • בַּרַ֘א
 • אַכְּתַר
 • אַבַּדַן
 • הוֹן
 • הֻנַאכּ