אנגלית לילדים » היכרות עם האותיות » שמות האותיות: S-Z

שמות האותיות: S-Z

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

אות
 • Ss
 • Xx
 • Yy
 • Vv
 • Zz
 • Uu
 • Ww
 • Tt
שם באנגלית
 • אֶקְס
 • וִי
 • טִי
 • וַוי
 • זד
 • אס
 • יוּ
 • דַאבְּלְיוּ