אנגלית לילדים » היכרות עם האותיות » שמות האותיות: S-Z

שמות האותיות: S-Z

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

אות
 • Vv
 • Uu
 • Ww
 • Xx
 • Ss
 • Yy
 • Tt
 • Zz
שם באנגלית
 • דַאבְּלְיוּ
 • זד
 • אס
 • טִי
 • אֶקְס
 • יוּ
 • וַוי
 • וִי