אנגלית לילדים » היכרות עם האותיות » שמות האותיות: J-R

שמות האותיות: J-R

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
אות
 • Mm
 • Oo
 • Qq
 • Pp
 • Nn
 • Rr
 • Kk
 • Jj
 • Ll
שם באנגלית
 • גֵ'י
 • אַר
 • אֶל
 • אֶם
 • אֶן
 • קֵי
 • קְיוּ
 • פִּי
 • אוֹ