אנגלית לילדים » היכרות עם האותיות » שמות האותיות: A-I

שמות האותיות: A-I

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
אות
 • Ff
 • Ee
 • Cc
 • Aa
 • Dd
 • Gg
 • Hh
 • Bb
 • Ii
שם באנגלית
 • בִּי
 • סִי
 • אַי
 • דִי
 • אֵי
 • אֵיְיץ'
 • אִי
 • גִ'י
 • אֵף