תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • הוא רוצה
 • הם רוצים
 • אתה רוצה
 • אני רוצה
 • אנחנו רוצים
 • היא רוצה
 • את רוצה
 • אתם רוצים
עַרַבִּי
 • בִּדְ֘כֹּם
 • בִּד֘וֹ
 • בִּדְ֘נַא
 • בִּדִ֘י
 • בִּדְ֘הֹם
 • בִּדְ֘הַא
 • בִּדֵ֘כּ
 • בִּדַ֘כּ