רהיטים וחשמל

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • שולחן
 • רדיו
 • כיסא
 • מיטה
 • סמארטפון
 • ארון
 • מחשב
 • טלוויזיה
 • רשת
 • מנורה
עַרַבִּי
 • שַׁבַּכֵּה
 • תַחְ׳ת
 • רַאדְיוֹ
 • חַאסוּבּ
 • כֻּרְסִי
 • סְמַארְתְפוֹן
 • לַמְבַּה
 • תִלְפִזְיוֹן
 • חְ׳זַאנֵה
 • טַאוְלֵה