רגשות באנגלית

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

מילה
 • Sleepy
 • Worried
 • Angry
 • Happy
 • Sad
 • Confused
 • Love
רגש
 • 😕
 • 😠
 • 😔
 • 😟
 • 😊
 • 🥰
 • 😴