מש זאכר » 🍞 מזון » קטניות ודגנים

קטניות ודגנים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • חיטה
 • סולת
 • קמח
 • שעורה
 • בורגול
 • לחם/ פיתות
 • אורז
 • פסטה
 • שיבולת שועל
עַרַבִּי
 • שוּפַאן
 • חֻ׳בְּז
 • שְעִרי֘ה
 • קַמְח
 • סְמִידֵה
 • טְחין
 • בֻּרְעֻ׳ל
 • מַעְכַּרוֹנֵה
 • רֻז֘