תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • 🍉
 • 🍇
 • 🍓
 • 🍋
 • 🍊
 • 🍒
 • 🍎
 • 🍍
 • 🍌
עַרַבִּי
 • פַרַאוְלֵה/ תותֵה
 • תֻפַ֘אחַה
 • אַנַאנַאס
 • לַימוּן
 • מוֹז
 • כַּרַז
 • עִנַבּ
 • בַּטִ֘יחַ׳ה
 • בֻּרְתֻקַאל