מש זאכר » 🍞 מזון » פירות נוספים

פירות נוספים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • בננה
 • תמר
 • תות
 • תפוז
 • תפוח
 • זית
 • אגס
 • לימון
 • אננס
 • שסק
עַרַבִּי
 • בֻּרְתֻקַאל
 • תֻפַ֘אח
 • תוּת
 • זֵית
 • מוֹז
 • אַנַאנַאס
 • אַסְכֵּדִנְיַא
 • נְגַ׳אץ
 • לַימוּן
 • תַמֵר