פוליטיקה

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • הרשות המחוקקת
 • משרד הפנים
 • מפלגה
 • משרד האוצר
 • שר
 • רשות
 • חבר כנסת
 • אופוזיציה
 • מגזר
 • קבוצה
עַרַבִּי
 • וִזַארַת (אל)דַ֘אחִ׳לִיֵ֘ה
 • וַזִיר
 • עֻצ׳וּ כְּנֵיסֵת
 • סֻלְטַה
 • מַגְ׳מוּעַה
 • אֵ(ל)סֻ֘לְטַה (אל)תַ֘שְרִיעִיֵ֘ה
 • וִזַארְת אלְמַאלִיֵ֘ה
 • חִזְבּ
 • וַסַט
 • מֻעַארַצַ׳ה