תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • תל אביב
 • קהיר
 • חיפה
 • נצרת
 • בגדד
 • שכם
 • ירושלים
 • פריז
 • לונדון
 • חברון
עַרַבִּי
 • בַּארִיס
 • חֵיפַא
 • אִלְחַ'לִיל
 • נַאבְּלֵס
 • אִ(ל)נַ֘אצְרֵה
 • בַּעְ'דַאד
 • תַל אַבִּיבּ
 • אִלְקַאהִרַה
 • לַנְדַן
 • אִלְקֻדְס