עצמים 2

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
אימוג`י
 • 🎨
 • 🧼
 • 🎲
 • 🎭
 • 🎯
 • 🎣
 • 🚦
עַרַבִּי
 • סִנַ֘ארַה
 • מַסְרַח
 • מְכַּעַ֘בּ
 • אַלְוַאן
 • צַאבּוּנֵה
 • שַטְרַנְג׳
 • אַשארַה צַוְאִי֘ה
 • הַדַף