עצמים 1

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • 🍼
 • 🏀
 • 🧳
 • ☂️
 • 🧶
 • 💼
 • 🏐
 • 🧵
 • 💍
עַרַבִּי
 • חֵ׳יט
 • קַנִינֵה
 • צוּף
 • מַלַף֘
 • שַמְסִיֵ֘ה
 • חַ׳אתֵם
 • כֻּרַה אֵ(ל)טַ֘אאִרַה
 • טַאבֵּת פַטְבּול
 • שַנְטַה
 • טַאבֵּת סַלֵ֘ה