מש זאכר » 🍞 מזון » עלים ותבלינים

עלים ותבלינים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • כּוּסְבָּרָה
 • חַסָּה
 • סלרי
 • שום
 • תרד
 • נענע
 • רוקט
 • בָּזִילִיקוּם, רֵיחָן
 • מרווה
 • פֶּטְרוֹזִילְיָה
עַרַבִּי
 • ת׳וֹמֵה
 • רִיחַאןחַבַּק
 • נַעְנַע
 • כַּרְפַס
 • מֵרַמִיֵ֘ה
 • סַבַּאנֵח׳
 • חַ׳סֵ֘ה
 • גַ׳רְגִ׳יר
 • בַּקְדוּנֵס
 • כֻּזְבַּרַה