מש זאכר » 🍞 מזון » עלים ותבלינים

עלים ותבלינים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • חַסָּה
 • בָּזִילִיקוּם, רֵיחָן
 • רוקט
 • מרווה
 • תרד
 • סלרי
 • שום
 • כּוּסְבָּרָה
 • פֶּטְרוֹזִילְיָה
 • נענע
עַרַבִּי
 • רִיחַאןחַבַּק
 • סַבַּאנֵח׳
 • כֻּזְבַּרַה
 • בַּקְדוּנֵס
 • מֵרַמִיֵ֘ה
 • נַעְנַע
 • חַ׳סֵ֘ה
 • גַ׳רְגִ׳יר
 • ת׳וֹמֵה
 • כַּרְפַס