מש זאכר » 🐝 טבע וגיאוגרפיה » עונות ומזג אויר

עונות ומזג אויר

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • יורד גשם
 • קר
 • סופה
 • שמש
 • סתיו
 • חם
 • קיץ
 • רוח
 • חורף
 • אביב
עַרַבִּי
 • רַבִּיע
 • רִיח
 • בַּרְד
 • בְּתִשְתִי
 • חַםّ
 • עַאצְפֵה
 • צֵיף
 • שַמְס
 • שִתַא
 • חַ'רִיף