תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • שחייה
 • כדורגל
 • טניס
 • הליכה
 • ריצה (ג׳וגינג)
 • כדורעף
 • ספורט
 • קפיצה לגובה
 • אופניים
 • כדורסל
עַרַבִּי
 • כֻּרַת אִ(ל)סַ֘לֵ֘ה
 • כֻּרַת אֵ(ל)טַ֘אאִרַה
 • רִיַאצַ׳ה
 • אֵלְקַפְז אֵלְעַאלִי
 • מַשִי
 • רַכּץ' ח'פיףמַשִי סַריע
 • פַטְבּול
 • סְבַּאחַה
 • בִּסִכְּלֵית
 • תִנֵס