מש זאכר » 🍞 מזון » משקאות ומתוקים

משקאות ומתוקים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • עוגה
 • קפה
 • מיץ -
 • שוקולד
 • דבש
 • גלידה
 • מים -
 • ממתקים/ מתוקים
 • ריבה
 • תה
עַרַבִּי
 • מַיְ֘
 • כַּעְכֵּה
 • שוֹכּוֹלַאתַה
 • בּוּטַ׳ה
 • עַצִיר
 • שַאי
 • קַהְוֵה
 • עַסַל
 • חִלְוַיַאת
 • מְרַבַּ֘א