מש זאכר » 🍞 מזון » משקאות ומתוקים

משקאות ומתוקים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • ריבה
 • תה
 • גלידה
 • מיץ -
 • שוקולד
 • עוגה
 • דבש
 • ממתקים/ מתוקים
 • מים -
 • קפה
עַרַבִּי
 • מַיְ֘
 • מְרַבַּ֘א
 • חִלְוַיַאת
 • כַּעְכֵּה
 • בּוּטַ׳ה
 • שוֹכּוֹלַאתַה
 • עַצִיר
 • עַסַל
 • קַהְוֵה
 • שַאי