מש זאכר » 👪 משפחה, חברה ופנאי » משפחה מורחבת

משפחה מורחבת

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • דודה (אב)
 • דודה (אם)
 • נכד
 • סבא
 • סבתא
 • דוד (אב)
 • דוד (אם)
 • נכדה
 • נכדים
 • רווקה
עַרַבִּי
 • סִת֘
 • אַחְפַאד
 • חַפִיד
 • חַ׳אל
 • עַזַ֘אבִּיֵ֘ה
 • עַמֵ֘ה
 • עַם֘
 • חַ׳אלֵה
 • סִיד
 • חַפִידֵה