מקצועות 5

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • ימאי
 • פרמדיק
 • סוֹחֵר
 • מנתח, כירורג
 • ספורטאי
 • מנהיג
 • דוור
 • רצף
 • סנדלר
 • מנתח פלטסטי
עַרַבִּי
 • בַּלִ֘יט
 • גָ׳רָ֘אח
 • אִסְכַּאפִי
 • תַאגֵ׳ר
 • דַכְּתוֹר תַגְ׳מִיל
 • בַּחַ֘אר
 • בַּארַאמִידִכּ
 • רִיַאצִ׳י
 • קַאאֵד
 • סַאעִי בַּרִיד