מקצועות 5

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • דוור
 • מנתח, כירורג
 • סנדלר
 • רצף
 • מנהיג
 • סוֹחֵר
 • ימאי
 • מנתח פלטסטי
 • ספורטאי
 • פרמדיק
עַרַבִּי
 • בַּארַאמִידִכּ
 • דַכְּתוֹר תַגְ׳מִיל
 • בַּלִ֘יט
 • גָ׳רָ֘אח
 • בַּחַ֘אר
 • תַאגֵ׳ר
 • אִסְכַּאפִי
 • סַאעִי בַּרִיד
 • רִיַאצִ׳י
 • קַאאֵד