מקצועות 5

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • דוור
 • מנהיג
 • סנדלר
 • ימאי
 • רצף
 • מנתח, כירורג
 • ספורטאי
 • מנתח פלטסטי
 • פרמדיק
 • סוֹחֵר
עַרַבִּי
 • בַּלִ֘יט
 • דַכְּתוֹר תַגְ׳מִיל
 • רִיַאצִ׳י
 • בַּחַ֘אר
 • אִסְכַּאפִי
 • גָ׳רָ֘אח
 • בַּארַאמִידִכּ
 • קַאאֵד
 • תַאגֵ׳ר
 • סַאעִי בַּרִיד