מקצועות 4

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • נהג
 • רואה חשבון
 • מציל
 • פנסיונר
 • עיתונאי
 • יועץ
 • דַיָיג
 • מַדְעָן
 • טכנאי
 • זַמָּר
עַרַבִּי
 • מֻסְתַשַאר
 • עַאלֵם
 • סַוַ֘אק
 • מֻתַקַאעֵד
 • צַחַפִי
 • מֻחַאסֵבּ
 • מֻצַלֵ֘ח
 • צַיַ֘אד
 • מֻטְרֵבּ
 • מֻנְקֵד׳