מקצועות 1

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • סופר
 • צַבָּע
 • אסטרונום
 • סַפָּר
 • וטרינר
 • בנאי
 • אומן
 • מורה
 • מוכר
 • אופה
עַרַבִּי
 • דַהַ֘אן
 • חַ׳בַּ֘אז
 • כַּאתֵבּ
 • אֻסְתַאד׳/ מְעַלֵ֘ם
 • בַּיְטַרִי
 • בַּנַ֘א
 • בַּיַ֘אע
 • פַנַ֘אן
 • עַאלֵם פַלַכּ
 • חַלַ֘אק