מש זאכר » ⌚ זמן » מספרים

מספרים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • 9
 • 3
 • 5
 • 8
 • 2
 • 1
 • 10
 • 7
 • 6
 • 4
עַרַבִּי
 • סַבְּעַה
 • עַשַרַה
 • תִסְעַה
 • וַאחַד
 • סִתֵ֘ה
 • תַלַאתֵה
 • תַמַאנְיֵה
 • תְנֵין
 • חַ'מְסֵה
 • אַרְבַּעַה