תרגול לכיתה ב׳ » מילים נרדפות » מילים נרדפות: ש׳

מילים נרדפות: ש׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
 • שֶקֶר
 • שְבִיל
 • שֶׁבָּלוּל
 • שְֹרֵפָה
 • שִיר
 • שָתָה
 • שַמָיִם
 • שִמְחָה
 • שֶמֶש
 • שֶקְט
 • רָקִיעַ
 • דוּמִיָה / דְמָמָה
 • גִיל, חֶדווָה, שָשוֹן
 • זֶמֶר
 • חִלָּזוֹן
 • מִשְעוֹל / נָתִיב / דֶרֶך
 • כָּזָב
 • דְלֵקָה
 • לָגַם
 • חָמָה