תרגול לכיתה ב׳ » מילים נרדפות » מילים נרדפות: פ׳ – צ׳

מילים נרדפות: פ׳ – צ׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
 • פַחַד
 • צַעַד
 • צוֹם
 • צָנוּעַ
 • פִּתְאוֹם
 • פגיון
 • עָנָו
 • חרב
 • אֵימָה
 • לְפֶתַע
 • פֶּסַע
 • תַעַנִית