תרגול לכיתה ב׳ » מילים נרדפות » מילים נרדפות: ע׳

מילים נרדפות: ע׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
 • עֵץ
 • עָבוֹדָה
 • עָזוּב
 • עֵט
 • עֶצֶב
 • עָנָן
 • עָנִי
 • עָנָק
 • עִיר
 • עַיֵפוּת
 • עָב
 • אִילָן
 • נָטוּש
 • נְפִיל
 • יָגוֹן
 • קוֹלמוּס
 • מְלָאכָה
 • תְשִישוּת
 • כְּרָך
 • דָל, רָש, אֶביוֹן