תרגול לכיתה ב׳ » מילים נרדפות » מילים נרדפות: מ׳

מילים נרדפות: מ׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
 • מוֹשִיעַ
 • מִיָד
 • מוֹדָעָה
 • מַחזִיק
 • מִכְתָב
 • מְטַר
 • מְעִיל
 • מצודה
 • מִסְכֵּן
 • מַחְרֹזֶת
 • עַכְשַיו / עַתָה
 • אוֹחֵז
 • כְּרָזָה
 • שַׁרְשֶׁרֶת
 • אִיגֶרֶת
 • אוּמְלָל
 • אָדֶרֶת
 • גֶּשֶׁם
 • גוֹאֵל
 • מבצר