תרגול לכיתה ב׳ » מילים נרדפות » מילים נרדפות: ט׳, י׳, כ׳

מילים נרדפות: ט׳, י׳, כ׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
 • טֶנֶא
 • יָהִיר
 • טִיל
 • טִיפֵש
 • יָרֶחַ
 • יָבֵש
 • יָפֶה
 • יֵבוּל
 • יָמַאי
 • כְּתוֹבֶת
 • כַּעַס
 • כוֹחַ
 • רָקֶטָה
 • אוֹן
 • כְּסִיל
 • סַל
 • לְבָנָה
 • צָחִיחַ
 • תְּבוּאָה
 • חָרוֹן, חֵימָה
 • נָאֶה
 • מַעַן
 • שַחְצָן
 • סַפָּן, מַלָח