תרגול לכיתה ב׳ » מילים נרדפות » מילים נרדפות: ח׳

מילים נרדפות: ח׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
 • חוֹדֶש
 • חִיסָרוֹן
 • חָזָק
 • חָבֵרוּת
 • חוֹק
 • חָבֵר
 • חוֹשֵךְ
 • חָכָם
 • חוֹפֵש
 • יָדִיד
 • פְּגָם
 • יְדִידוּת
 • אָפֵלָה
 • עָז
 • דְרוֹר, חֵרוּת
 • כְּלָל
 • נָבוֹן
 • יֶרַח