תרגול לכיתה ב׳ » מילים נרדפות » מילים נרדפות: ג׳-ד׳

מילים נרדפות: ג׳-ד׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
 • גֶשֶם
 • גָר
 • גָל
 • גָלגָל
 • דוֹרֵש
 • דֶגֶל
 • גָבוֹהַ
 • תוֹבֵעַ
 • נֵס
 • נַחשוֹל
 • תָמִיר, רָם
 • שוֹכֵן / דָר
 • מָטָר
 • אוֹפָן