תרגול לכיתה ב׳ » מילים נרדפות » מילים נרדפות: ב׳

מילים נרדפות: ב׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
 • בּוּשָה
 • בָּרַח
 • בית סהר
 • בָּחוּר
 • בָּית
 • בּוֹדֵד
 • בְּיַחָד
 • בת מלך
 • בַּהַתְחָלָה
 • בְּצַוותָא / בְּחַבְרוּתָא
 • מָעוֹן
 • חֶרפָּה
 • כלא
 • עֶלֶם
 • נסיכה
 • בְּרֵאשִית
 • נִמְלַט
 • גַלְמוּד