מש זאכר » 🎲 שונות » מילים מבלבלות 2

מילים מבלבלות 2

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • חוק
 • עלייה לרגל
 • כיס
 • קמח
 • צורה
 • שקית
 • חג
 • חיטה
 • תמונה
 • זכות
עַרַבִּי
 • צוּרַה
 • חַק֘
 • גֵ'יבֵּה
 • טְחִין
 • כִּיס
 • קַאנוּן
 • עִיד
 • חַג֘׳
 • קַמְח
 • שִכְּל