מש זאכר » 🙎 מילות תפקוד » מילות יחס 1

מילות יחס 1

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • גם
 • בלי
 • ב
 • מ
 • כמו
 • ל
 • על
עַרַבִּי
 • מִתֵ׳ל
 • מִן
 • פִי/ בּ
 • בִּדוּן
 • עַלַא/ לַ
 • כַּמַאן
 • עַלַא/ עַן