מש זאכר » 🙎 מילות תפקוד » מילות יחס 1

מילות יחס 1

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • מ
 • ל
 • גם
 • ב
 • על
 • כמו
 • בלי
עַרַבִּי
 • מִן
 • כַּמַאן
 • עַלַא/ עַן
 • בִּדוּן
 • עַלַא/ לַ
 • פִי/ בּ
 • מִתֵ׳ל