מש זאכר » 🙎 מילות תפקוד » מילות חיבור 1

מילות חיבור 1

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • כמו ש
 • כלומר
 • גם
 • אבל
 • מכיוון ש...
 • ש
 • בשביל
 • כדי
 • או (בשאלה)
עַרַבִּי
 • יַעְנִי
 • וִלַ֘א
 • לַאִנ֘וֹ
 • אִנ֘וֹ
 • בַּס֘
 • כַּמַאן
 • עַשַאן
 • מִנְשַאן/ עַשַאן
 • זַי֘ מַא