תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • 🧊
 • 🥛
 • 🥤
 • 🎂
 • 🍦
 • 🍯
 • 🧃
 • 🍬
עַרַבִּי
 • חַלִיבּ
 • כַּאס
 • עַצִיר
 • תַ׳לְג׳
 • עַסַל
 • בּוּטַ׳ה
 • כַּעְכֵּה
 • קַהְוֵה
 • מלַבַּ֘סֶה