תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • 🥩
 • 🥗
 • 🧀
 • 🧈
 • 🥙
 • 🧂
 • 🥚
 • 🥜
 • 🍞
עַרַבִּי
 • פַלַאפֵל
 • סַלַטַה
 • פֻסְתֻק
 • לַחְמֵה
 • מִלְח
 • גִ׳בְּנֵה
 • בֵּיצַ׳ה
 • חֻ׳בְּז
 • זִבְּדֵה