מש זאכר » 🍞 מזון » מוצרי יסוד

מוצרי יסוד

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • שקד
 • שמן
 • דגים
 • חלב
 • אגוז
 • ביצים
 • גבינה
 • חמאה
 • מלח
 • סוכר
עַרַבִּי
 • בֵּיץ׳
 • סַמַכּ
 • סֻכַּ֘ר
 • זֵית
 • לוֹז
 • זִבְּדֵה
 • מִלְח
 • גִ׳בְּנֵה
 • חַלִיבּ
 • ג׳וֹז