תרגול לכיתה ב׳ » לוח הכפל 🔢 » לוח הכפל: כפולות ה-1

לוח הכפל: כפולות ה-1

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

תרגיל
 • 1X7=
 • 1X4=
 • 1X3=
 • 1X10=
 • 1X6=
 • 1X1=
 • 1X2=
 • 1X9=
 • 1X5=
 • 1X8=
פתרון
 • 7
 • 4
 • 3
 • 5
 • 10
 • 2
 • 8
 • 1
 • 9
 • 6