מש זאכר » 🚶 פעלים » כַּאן – היה

כַּאן – היה

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • היא הייתה
 • אתם הייתם
 • הוא היה
 • הם היו
 • אני הייתי/ אתה היית
 • את היית
 • אנחנו היינו
עַרַבִּי
 • כַּאנַת
 • כַּאן
 • כֻּנְתוּ
 • כֻּנַ֘א
 • כֻּנְת
 • כַּאנוּ
 • כֻּנְתִי