מש זאכר » 🍞 מזון » ירקות סלט

ירקות סלט

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • בצל
 • צנון
 • פלפל
 • פלפל חריף
 • אבוקדו
 • גזר
 • עגבניות
 • כְּרוּב
 • פטריות
 • מלפפון
עַרַבִּי
 • פִלְפֵל חַאר֘
 • אבּוּכַּאדוּ
 • גַ׳זַר
 • חְ׳יַאר
 • מַלְפוּף
 • פִגֵ׳ל
 • בַּנְדוֹרַה
 • פִלְפֵל
 • בַַּצַל
 • פֻטֻר