מש זאכר » 🍞 מזון » ירקות נוספים

ירקות נוספים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • לפת
 • כרובית
 • סלק
 • ארטישוק
 • קישוא
 • במיה
 • חציל
 • בְּרוֹקוֹלִי
עַרַבִּי
 • שַמַנְדַר
 • בַּאמְיֵה
 • קַרְנַבִּיט/ זַהְרַה
 • כּוּסַא
 • לִפְת
 • בְּרוֹכְּלִי
 • בַּאתֵנְגַ׳אן
 • אַרְצִ׳י שוֹכִּי