ירקות ופירות 2

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • 🍐
 • 🍄
 • 🍑
 • 🥥
 • 🧄
 • 🧅
עַרַבִּי
 • בַַּצַלֵה
 • ג׳וֹז אִלְהִנְד
 • ת׳וֹמֵה
 • פֻטֻר
 • נְגַ׳אץ
 • ח'וח'