מש זאכר » ⌚ זמן » ימות השבוע

ימות השבוע

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • יום חמישי
 • היום
 • יום שבת
 • יום שלישי
 • יום ראשון
 • יום רבעי
 • יום שישי
 • יום שני
עַרַבִּי
 • יוֹם אִלְאַחַד
 • יוֹם אִ(ל)סַ֘בְּת
 • יוֹם אִלְאַרְבִּעַא
 • יוֹם אִ(ל)תַ֘לַאתַא
 • יוֹם אִ(ל)תְ֘נֵין
 • יוֹם אִלְגֻ'מְעַה
 • יוֹם אִלְחַ'מִיס
 • אִלְיוֹם