תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • הר
 • גבעה
 • ים
 • חוף
 • טיול
 • נוף
 • עץ
 • מדבר
עַרַבִּי
 • מַנְטַ׳ר
 • רִחְלֵה
 • צַחְרַא
 • שַט֘
 • שַגַ׳רַה
 • תַלֵ֘ה
 • בַּחַר
 • גַ׳בַּל