תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • עץ
 • טיול
 • מדבר
 • הר
 • חוף
 • נוף
 • ים
 • גבעה
עַרַבִּי
 • שַגַ׳רַה
 • צַחְרַא
 • שַט֘
 • בַּחַר
 • גַ׳בַּל
 • רִחְלֵה
 • מַנְטַ׳ר
 • תַלֵ֘ה