חיסור I

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

תרגיל
 • 77-12=
 • 35-16=
 • 81-18=
 • 99-27=
 • 50-30=
 • 64-16=
 • 43-15=
 • 20-17=
 • 17-8=
 • 94-16=
פתרון
 • 63
 • 72
 • 28
 • 48
 • 9
 • 3
 • 65
 • 20
 • 19
 • 78