תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • דג
 • פרה
 • עכביש
 • נחש
 • שועל
 • כלב
 • פיל
 • אריה
 • חתול
עַרַבִּי
 • סַמַכֵּה
 • עַנְכַּבּוּת
 • תַ׳עְלַבּ
 • חַיֵ֘ה
 • כַּלְבּ
 • אַסַד
 • בַּקַרַה
 • בִּס֘
 • פִיל