חיות מבויתות

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
אימוג`י
 • 🐄
 • 🐂
 • 🐕
 • 🐪
 • 🐈
 • 🐖
 • 🐉
 • 🐐
 • 🐹
 • 🐎
עַרַבִּי
 • בִּס֘
 • עַנְזֵה
 • כַּלְבּ
 • הַאמְסְתַר
 • גַ׳מַל
 • חַ׳נְזִיר
 • ת׳וֹר
 • בַּקַרַה
 • חְצַאן
 • תִנִ֘ין